Home » Archive by category "Kiến thức tình nguyện"

Tình nguyện là gì ?

Bài viết ngắn gọn này được soạn ra để trả lời các câu hỏi của bạn về các hoạt động vì cộng đồng. Ở đây...

Kỹ năng của người quản trò

Quản trò là người quan trọng nhất Nội dung trò chơi hay người chơi tham gia nhiệt tình nhưng quản trò không biết cách tổ...

Duy trì ngọn lửa tình nguyện

Một đợt tuyển tình nguyện viên mới đem đến những sức sống mãnh liệt cho tất cả. Địa bàn xôn xao, thành viên cũ cũng...

Duy trì ngọn lửa tình nguyện

Một đợt tuyển tình nguyện viên mới đem đến những sức sống mãnh liệt cho tất cả. Địa bàn xôn xao, thành viên cũ cũng...

Tiếp xúc trẻ lang thang

Đặc điểm trẻ lang thang : Trẻ lang thang là những đứa trẻ thích tự do ,không chịu sống trong khuôn khổ ,các em thường có tính...

CLB Tình Nguyện Trẻ

Email: tinhnguyentre.tnt@gmail.com

Contact: 0987882788