Nhóm hành động vì môi trường Archive

Một tình yêu Hà Nội- Nhóm nhặt rác Hồ Gươm

CLB Tình nguyện trẻ đã hoạt động hơn 5 năm với gần 100 thành viên. Hoạt

Đội lao công đặc biệt ở Hồ Gươm

Không lỉnh kỉnh với những đồ bảo hộ, chỉ một đôi gang tay mỏng và một

Lặng lẽ nhặt rác khi dòng người đổ xô về bên hồ Gươm…

Trong khi rất đông người đổ xô về khu vực ven hồ Gươm háo hức chờ