Home » Archive by category "Các nhóm dự án"

Tôi đã khóc ở Cờ Lò 2

Nhật ký Cờ Lò 1 Sau khi dậy, ra suối đánh răng, rửa mặt và về ăn mì tôm cùng 2 cô Nu và Giang, 2...

Cờ Lò 1

…Trong lúc chờ ở Mường Tè xã, nghe các thầy kể về việc đường đi sẽ phải lội qua suối sâu tận ngang đùi, đường...

CLB Tình Nguyện Trẻ

Email: tinhnguyentre.tnt@gmail.com

Contact: 0987882788