Monthly Archive:: Tháng Một 2013

Làm từ thiện rất cần có văn hóa

BÊN CẠNH NHỮNG NHÓM, NHỮNG CÁ NHÂN HIỂU VÀ CẢM ĐƯỢC CÔNG TÁC TÌNH NGUYỆN/ TỪ

Thư cảm ơn – Chương trình Thắp sáng bản em số 3

Chương trình “Thắp sáng bản em” là một chương trình hoạt động thường niên của CLB

Dự án Nhận làm anh chị đỡ đầu, bữa trưa cho trẻ miền núi

Đơn vị thực hiện: Câu lạc bộ Tình Nguyện Trẻ kết hợp với BCH bộ đội