Monthly Archive:: Tháng Mười Hai 2012

Lịch trình triển khai Chương trình Thắp sáng bản em 3 (1 – 6/1/2013)

Lịch trình đoàn tình nguyện của CLB Tình Nguyện Trẻ Thăm tặng quà xã Pa Ủ

Bảng kê Công khai Tài chính – Chương trình Thắp sáng bản em số 3

BẢNG KÊ CÁC KHOẢN THU -CHI CHƯƠNG TRÌNH THẮP SÁNG BẢN EM SỐ III Vì trẻ

Quyên góp bạt cũ cho học sinh vùng cao

Xin backdrop, banner, bạt cũ ko dùng đến: Hiện giờ, gần như tất cả các chương

Hạnh phúc trong sự sẻ chia

Với quan niệm “hạnh phúc nằm trong sự sẻ chia”, suốt 14 năm qua, nhiều bạn