“Ôi dời, sống còn được bao lâu, sắp chết đến nơi cũng chẳng cần gì,” câu