Monthly Archive:: Tháng Mười 2010

Nhóm Khuyết Tật

Nhóm Khuyết Tật, tên đầy đủ là nhóm Giúp đỡ người khuyết tật. Là một trong

Giới thiệu lớp học Bạch Mai

Lớp học ra đời từ 03/2005 với mục đích giúp đỡ các em có hoàn cảnh

Giới thiệu Đồng Xuân – Long Biên

Công việc thầm lặng, nhiều khi không thành công. Nhưng lòng kiên trì và niềm ước