Latest Posts

Tình nguyện là gì ?

Bài viết ngắn gọn này được soạn ra để trả lời các câu hỏi của bạn về các hoạt động vì cộng đồng. Ở đây...

Tôi đã khóc ở Cờ Lò 2

Nhật ký Cờ Lò 1 Sau khi dậy, ra suối đánh răng, rửa mặt và về ăn mì tôm cùng 2 cô Nu và Giang, 2...

Cờ Lò 1

…Trong lúc chờ ở Mường Tè xã, nghe các thầy kể về việc đường đi sẽ phải lội qua suối sâu tận ngang đùi, đường...

Sư thầy nuôi hơn 40 người con

Lòng từ bi, bác ái Tiếng hát ru con đó là của sư thầy Thích Việt Hòa – trụ trì chùa Thịnh Đại. Sư thầy Thích Việt...

CLB Tình Nguyện Trẻ

Email: tinhnguyentre.tnt@gmail.com

Contact: 0987882788